Så låt oss försöka definiera prepping!

Varje gång människor pratar om prepping, föreställer de sig ofta bilder av konstiga människor som bär dessa tinfoilhattar medan de kramar sig i ett skydd som de sätt för Moderskeppet att komma tillbaka. Det finns också de som tänker på enstöring som bor i en ettrumshack mitt i ett landsbygdsområde.
Men ingen av dessa två fångar verkligen den verkliga essensen och naturen hos denna så kallade prepping.
I sitt hjärta handlar prepping från prepperbutik.se om att förbereda sig för framtiden. Eftersom framtiden är osäker, och det finns inget sätt du kan berätta vad det kommer att medföra, preppers hoppas ofta på det bästa men de förbereder sig också för de värre saker som kan hända. Av goda skäl känner de flesta preppers att världen nu ligger på gränsen till några betydande förändringar i livet som alla vet det. Det är därför de förbereder sig.